PODLASKA KONFERENCJA LECZENIA
ŻYWIENIOWEGO I DIETETYCZNEGO

22 czerwca 2023 r.


Rozpoczęcie Konferencji, przywitanie Gości

10:00 - 10:15

Prof. Anatol Panasiuk

SESJA I - Żywienie kliniczne

10:15 - 11:45

Przewodniczący: Prof. Tomasz Banasiewicz, Prof. Przemysław Matras, Dr n. med Aleksandra Kapała

Prehabilitacja - kompleksowa opieka przedoperacyjna u chorych wyniszczonych

10:15 - 10:45

Prof. Tomasz Banasiewicz (Poznań)

Żywienie kliniczne w praktyce, jak rozpocząć i monitorować - wykład pod patronatem Baxter

10:45 - 11:15

Prof. Przemysław Matras (Lublin)

Powikłania żywienia pozajelitowego

11:15 - 11:35

Dr n. med. Aleksandra Kapała (Warszawa)

Dyskusja

11:35 - 11:45

Przerwa kawowa

11:45 - 12:00

SESJA II - Leczenie dietetyczne

12:00 - 13:10

Przewodniczący: Prof. Zyta Beata Wojszel, Prof. Anatol Panasiuk

Sarkopenia - jak odbudować nie tylko masę mięśniową

12:00 - 12:20

Prof. Zyta Beata Wojszel (Białystok)

Niedobory żywieniowe u osób w podeszłym wieku - jak sobie z tym radzić?

12:20 - 12:35

Dr n. o zdr. Katarzyna Witczak-Sawczuk (Białystok)

Prowadzenie pacjenta po diecie dojelitowej

12:35 - 12:50

Dr n. o zdr. Anna Muszyńska (Białystok)

Przebadane klinicznie suplementy diety, wsparciem żywienia klinicznego - wykład sponsorowany

12:50 - 13:05

Patryk Treder

Dyrektor Działu Naukowego OMNi-BiOTiC® Polska

Dyskusja

13:05 - 13:15

Lunch

13:15 - 14:00

SESJA III - Przewód pokarmowy i wątroba a żywienie kliniczne

14:00 - 15:30

Przewodniczący: Prof. Dorota Mańkowska-Wierzbicka, Dr n. med. Anna Pietrzak, Prof. Anatol Panasiuk

W poszukiwaniu złotego środka. Czyli o złożoności potrzeb przewodu pokarmowego

14:00 - 14:20

Prof. Dorota Mańkowska-Wierzbicka (Poznań)

Jak wspomóc funkcjonowanie przewodu pokarmowego u osób niedożywionych – dwugłos

14:20 - 14:50

Zwalczanie oraz zapobieganie infekcjom patogennym przewodu pokarmowego (SIBO, zaparcia czynnościowe, zakażenie wielooporne)

14:20 - 14:50

Dr n. med. Anna Pietrzak (Warszawa)

Wsparcie probiotyczne

14:20 - 14:50

Prof. Anatol Panasiuk (Białystok)

Problemy hepatologiczne w leczeniu żywieniowym – dwugłos

14:50 - 15:20

Infekcyjne i nie tylko... (HCV, HBV, CMV) - wykład sponsorowany

14:50 - 15:20

Prof. Alicja Wiercińska-Drapało (Warszawa)

Metaboliczne i nie tylko…

14:50 - 15:20

Prof. Anatol Panasiuk (Białystok)

Dyskusja

15:20 - 15:30

Przerwa kawowa

15:30 - 15:45

SESJA IV - Żywienie kliniczne w szczegółach

15:45 - 17:15

Przewodniczący: Prof. Zbigniew Kamocki, Dr n. med. Dagmara Bogdanowska-Charkiewicz

Leczenie żywieniowe w warunkach domowych, kwalifikacja, zasady monitorowania

15:45 - 16:10

Prof. Zbigniew Kamocki (Białystok)

Różne metody leczenia żywieniowego w ostrym oraz przewlekłym zapaleniu trzustki - wykład pod patronatem Baxter

16:10 - 16:30

Dr n. med. Dagmara Bogdanowska-Charkiewicz (Białystok)

Wsparcie żywieniowe pacjentów z chorobami zapalnymi jelit

16:30 - 16:50

Lek. med. Krzysztof Turowski (Białystok)

PEG – kwalifikacja do zabiegu, wskazania, przeciwwskazania, powikłania

16:50 - 17:05

Lek. med. Kacper Gan (Białystok)

Dyskusja

17:05 - 17:15

Podsumowanie Konferencji

17:15 - 17:40

Prof. Dorota Mańkowska-Wierzbicka, Prof. Tomasz Banasiewicz, Prof. Przemysław Matras, Prof. Zbigniew Kamocki, Prof. Alicja Wiercińska-Drapało, Dr n. med. Aleksandra Kapała, Dr n. med. Dagmara Bogdanowska-Charkiewicz, Prof. Anatol Panasiuk