PODLASKA KONFERENCJA LECZENIA
ŻYWIENIOWEGO I DIETETYCZNEGO

22 czerwca 2023 r.


Miejsce konferencji:
Centrum Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Ul. Szpitalna 37 · Białystok